Energioptimerende?

Energioptimerende?

Vandturbiner er en form for vandkraft, der omdanner energien fra vand i bevægelse til elektricitet. Der findes to hovedtyper af vandturbiner: impuls- og reaktionsturbiner. Impulsturbiner, som f.eks. Peltonhjulet, bruger kraften fra vand i bevægelse til at dreje turbinebladene, mens reaktionsturbiner, som f.eks. Francis-turbinen, bruger vægten af faldende vand til at dreje bladene. Vandturbiner anvendes typisk i vandkraftværker til at generere elektricitet. Den strøm, der produceres af en vandturbine, kan bruges til at forsyne boliger, virksomheder og endda hele byer med strøm

Vandturbiner har i århundreder været brugt til at drive møller og andre maskiner. I 1878 blev verdens første vandkraftværk bygget i Cragside i England. I dag er vandkraft en af de mest populære former for vedvarende energi. Vandkraftværker leverer omkring 16 procent af verdens elektricitet

Vandturbiner er en effektiv og miljøvenlig måde at producere elektricitet på. De har et lille CO2-fodaftryk og producerer ikke luftforurening eller drivhusgasser. Desuden er vand en rigelig og vedvarende ressource. Efterhånden som efterspørgslen efter ren energi stiger, vil vandturbiner sandsynligvis komme til at spille en stadig vigtigere rolle i forbindelse med opfyldelsen af vores energibehov.