Få styr på din energi

Få styr på din energi

Energi er evnen til at udføre arbejde. Det er en fysisk størrelse, som bevares i naturen. Den samlede energi i et isoleret system forbliver konstant. Energi kan overføres fra et objekt til et andet eller omdannes fra en form til en anden.

Kinetisk energi er bevægelsesenergi. Den er produktet af masse og hastighed i kvadrat. Potentiel energi er den energi, der er forbundet med et objekts position eller konfiguration. Den er resultatet af gravitationspotentialet eller det elektriske potentiale.

Termisk energi er den energi, der er forbundet med et objekts temperatur. Den er produktet af masse og temperatur. Strålingsenergi er energien fra elektromagnetisk stråling. Den omfatter lys, varme og radiobølger.

Kemisk energi er det potentiale for at udføre arbejde, der er lagret i kemiske bindinger mellem atomerne. Kerneenergi er det potentiale for at udføre arbejde, der er lagret i atomets kerne.

Mængden af energi i et objekt eller system kan måles i forskellige enheder, herunder joule, ergs og kalorier.